De kracht van een goede aanleiding (hbo-scripties)

Het eerste hoofdstuk van je hbo-scriptie vormt een inleiding op je onderzoek. De precieze invulling verschilt per opleiding, maar je beschrijft hier in ieder geval de organisatie, het probleem wat je onderzoekt en de achtergrond daarvan. Misschien zie jij, net als veel studenten, deze inleiding een beetje als ‘bla bla’ en wil je graag snel beginnen aan het echte werk: je onderzoek. Het is echter een wezenlijk onderdeel van je scriptie, en niet alleen voor de lezer; je schrijft het zeker zozeer voor jezelf. Waarom?

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit eerste hoofdstuk is de aanleiding. Je beschrijft hier wat er gaande is in de praktijk waardoor jouw onderzoek nodig is. Vaak is er de afgelopen jaren sprake geweest van een verandering of een ontwikkeling bij de organisatie. Essentieel hier is dat je concreet bent in wat er feitelijk in de praktijk gebeurt. Ik zal het toelichten met een voorbeeld. Het gaat in dit voorbeeld om een sociale studie, maar het principe geldt voor iedere opleiding.

Ik begeleidde ooit een student die onderzoek deed op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Ze vertelde dat er ‘problemen in de klas’ waren. Ik vroeg haar: wat voor problemen? Het dak kan ook lek zijn, dat is ook een probleem in de klas. “Nee”, zei ze, “de kinderen zijn luidruchtig en gooien met spullen door de klas”. Meteen zag ik voor me hoe kinderen door elkaar schreeuwden en er een etui door de lucht vloog. Ik snapte ook meteen waarom haar onderzoek nodig was. Dat is het effect van concreet zijn.

Ik kon me nu dus een beeld vormen bij het praktijkprobleem. Dát is het doel van de aanleiding. Je creëert dit voor de lezer, maar ook voor jezelf. En het is beter om nóg concreter te zijn, het liefst met cijfers of percentages. Om terug te gaan naar het voorbeeld: stel je voor dat er met name twee kinderen zijn die steeds beginnen te schreeuwen en met spullen gooien, en daardoor de andere kinderen aansteken. Dan is er sprake van een heel ander probleem dan wanneer alle kinderen dit evenzeer doen. In het eerste geval zou ik bijvoorbeeld groepsdynamiek meenemen in het onderzoek, in het laatste geval vraag ik me af of de leraar het wel helemaal goed aanpakt. Zie je wat er gebeurt? Het concreet maken geeft richting aan je onderzoek.

Bij vrijwel elke student die ik begeleid en die vastgelopen is met de scriptie, is het probleem voor een groot deel terug te voeren naar de aanleiding. Een goede aanleiding schrijven vindt niet iedereen makkelijk, en dat is niet zo gek; dit is iets wat je moet leren. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen voor begeleiding. Het maakt niet uit hoe ver je bent, misschien heb je al pagina’s geschreven of juist nog helemaal niets op papier. De begeleiding is concreet en aangepast aan wat jij nodig hebt. Eerst lees ik jouw stukken, dan plannen we een bel- of skypeafspraak. Na een eerste sparringsessie zijn studenten vaak al enorm geholpen.

Wil je meer weten? Bel 06-24645943 of stuur een mailtje naar info@scriptiebegeleiding.org.

Short-blog: ‘easy’ onderzoek

Wat ik heb ontdekt is dat er een geheim recept is voor vastlopen met je scriptie. En dat is je onderzoek uitvoeren bij een bedrijf waar ze alles best vinden. Vaak is het iemands oom of bekende, in ieder geval is er eigenlijk geen probleem om te onderzoeken maar je krijgt een soort van ‘groene kaart’ om iets te verzinnen en zij zetten hun handtekening er wel onder.

Je kunt de klok erop gelijk zetten dat dat niet werkt.  Waarom? Een probleem kun je niet verzinnen. Je hebt een concreet praktijkprobleem nodig voor een onderzoek. Bijvoorbeeld: stel je studeert commerciële economie en loopt stage bij een groothandel. Hun webshop draait volop, maar er komt bijna niemand in hun winkel. Dat is een concreet probleem, want waar komt dat door? Dat kun je gaan onderzoeken. Maar stel je voor dat je daar stage loopt en de opdrachtgever zegt: “we willen wel iets met duurzaamheid”. Wat wordt dan je onderzoek? Je kunt alle kanten op, maar in bijna alle gevallen strandt je plan omdat het niet aansluit bij het bedrijf. Want eigenlijk leeft die vraag niet.

Ik heb letterlijk maanden gebrainstormd met studenten in zo’n situatie, voordat we een onderwerp hadden gevonden waarmee ze van start konden gaan. Op de één of andere manier is zo’n onderzoek haast niet aan elkaar te praten. Duidelijk is dus dat je het jezelf juist moeilijk maakt met zo’n ‘easy’ onderzoek. Wanneer je een bedrijf gevonden hebt waar je je afstudeerstage mag doen, kijk dan dus goed of er een concreet vraagstuk aanwezig is.

Het leed dat scriptie heet

Voor mijn eerste praktijkverslag had ik een slecht cijfer. Ik begreep niet wat men wilde horen. Uiteindelijk rondde ik een onderzoeksmaster af. Een scriptie schrijven moet je leren. En kun je ook leren.

Ik zeg wel eens tegen studenten: eigenlijk is een scriptie schrijven niet zo moeilijk. De meesten beginnen dan te lachen :). Dat snap ik. Maar het is wel zo. Veel is een kwestie van boerenverstand en vooral heel concreet zijn. Wat ik daarmee bedoel kan ik je beter live uitleggen.

Helaas ‘zwemmen’ veel studenten als het gaat om hun scriptie. De opleidingen bieden wel onderwijs, maar op de één of andere manier is het niet altijd voldoende om te begrijpen wat de bedoeling is. Begeleiders doen hun best om studenten te helpen, maar lijken niet altijd genoeg tijd te hebben voor alle vragen. Helaas maak ik daardoor regelmatig mee dat studenten veel tijd verspillen door een verkeerde aanpak, of zelfs compleet vastlopen.

Het nare daarbij is dat je het gevoel kunt krijgen dat je dom bent. En dat je de enige bent. Sommigen raken hierdoor erg onzeker. Dat is totaal niet nodig! Met wat hulp en uitleg zul je gaan zien dat je het wél kunt.

Daarbij geldt: hoe eerder, hoe beter. Ik heb studenten begeleid die denk ik maanden studievertraging en duizenden euro’s hadden kunnen besparen als ik aan het begin twee uurtjes uitleg had kunnen geven. Als je bezig bent met je plan van aanpak of scriptie, neem dan gerust eens contact op voor advies. Ik geef vooral veel praktische tips en voorbeelden. Daardoor maak ik regelmatig mee dat studenten opgelucht zeggen: nu snap ik het!

Esther

06-24645943
info@scriptiebegeleiding.org