De kracht van een goede aanleiding (hbo-scripties)

Het eerste hoofdstuk van je hbo-scriptie vormt een inleiding op je onderzoek. De precieze invulling verschilt per opleiding, maar je beschrijft hier in ieder geval de organisatie, het probleem wat je onderzoekt en de achtergrond daarvan. Misschien zie jij, net als veel studenten, deze inleiding een beetje als ‘bla bla’ en wil je graag snel beginnen aan het echte werk: je onderzoek. Het is echter een wezenlijk onderdeel van je scriptie, en niet alleen voor de lezer; je schrijft het zeker zozeer voor jezelf. Waarom?

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit eerste hoofdstuk is de aanleiding. Je beschrijft hier wat er gaande is in de praktijk waardoor jouw onderzoek nodig is. Vaak is er de afgelopen jaren sprake geweest van een verandering of een ontwikkeling bij de organisatie. Essentieel hier is dat je concreet bent in wat er feitelijk in de praktijk gebeurt. Ik zal het toelichten met een voorbeeld. Het gaat in dit voorbeeld om een sociale studie, maar het principe geldt voor iedere opleiding.

Ik begeleidde ooit een student die onderzoek deed op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Ze vertelde dat er ‘problemen in de klas’ waren. Ik vroeg haar: wat voor problemen? Het dak kan ook lek zijn, dat is ook een probleem in de klas. “Nee”, zei ze, “de kinderen zijn luidruchtig en gooien met spullen door de klas”. Meteen zag ik voor me hoe kinderen door elkaar schreeuwden en er een etui door de lucht vloog. Ik snapte ook meteen waarom haar onderzoek nodig was. Dat is het effect van concreet zijn.

Ik kon me nu dus een beeld vormen bij het praktijkprobleem. Dát is het doel van de aanleiding. Je creëert dit voor de lezer, maar ook voor jezelf. En het is beter om nóg concreter te zijn, het liefst met cijfers of percentages. Om terug te gaan naar het voorbeeld: stel je voor dat er met name twee kinderen zijn die steeds beginnen te schreeuwen en met spullen gooien, en daardoor de andere kinderen aansteken. Dan is er sprake van een heel ander probleem dan wanneer alle kinderen dit evenzeer doen. In het eerste geval zou ik bijvoorbeeld groepsdynamiek meenemen in het onderzoek, in het laatste geval vraag ik me af of de leraar het wel helemaal goed aanpakt. Zie je wat er gebeurt? Het concreet maken geeft richting aan je onderzoek.

Bij vrijwel elke student die ik begeleid en die vastgelopen is met de scriptie, is het probleem voor een groot deel terug te voeren naar de aanleiding. Een goede aanleiding schrijven vindt niet iedereen makkelijk, en dat is niet zo gek; dit is iets wat je moet leren. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen voor begeleiding. Het maakt niet uit hoe ver je bent, misschien heb je al pagina’s geschreven of juist nog helemaal niets op papier. De begeleiding is concreet en aangepast aan wat jij nodig hebt. Eerst lees ik jouw stukken, dan plannen we een bel- of skypeafspraak. Na een eerste sparringsessie zijn studenten vaak al enorm geholpen.

Wil je meer weten? Bel 06-24645943 of stuur een mailtje naar info@scriptiebegeleiding.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *